Κριναγόρου 38 & Μάχης Αναλάτου 83, Νέος Κόσμος, Αθήνα, 117 45, Ελλάδα
Serviclima Profile Picture
media
tracker
Ευθυγράμμιση τροχών

Κωδικός: S011205-002
Κατηγορία:

Η σωστή Ευθυγράμμιση είναι σημαντική για την βέλτιστη απόδοση και την μέγιστη διάρκεια ζωής του ελαστικού, σχετίζεται με την ρύθμιση των γωνιών των τροχών του οχήματος, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι τροχοί κινούνται σε σχέση με την γεωμετρική κεντρική γραμμή του οχήματος. Γωνίες Camber & Caster.

Η κακή ευθυγράμμιση στους μπροστινούς τροχούς ή στους πίσω τροχούς, η μη σωστή λειτουργία των φρένων ή των αναρτήσεων, οι στραβοί τροχοί και φθαρμένοι τριβικοί δακτύλιοι και πολλά άλλα μηχανικά προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν ανομοιόμορφη φθορά και ταχύτερη φθορά του πέλματος.

Τα οχήματα των εμπροσθοκίνητων αυτοκινήτων με ανεξάρτητο οπίσθιο σύστημα ανάρτησης, απαιτούν ειδική προσοχή και θα πρέπει να ελέγχονται κανονικά.

Είναι σημαντικό κάθε όχημα να έχει και τους 4 τροχούς του σωστά ευθυγραμμισμένους και τετραγωνισμένους, ώστε να ανταποκρίνονται θετικά στην φυσική κίνηση του αυτοκινήτου χωρίς να προκαλούν φθορές στα ελαστικά, στο αυτοκίνητο και ειδικότερα κούραση στον οδηγό.

Ελέγχετε τακτικά τα ελαστικά σας διότι ένα απότομο τράνταγμα, πρόσκρουση σε λακούβα, ελαφρά πρόσκρουση σε πεζοδρόμιο μπορεί να βλάψει τα ελάστικά σας ή να στραβώσει την ζάντα, με ελάχιστα έως καθόλου ορατά σημάδια προκαλώντας απώλεια της πίεσης του αέρα.

Alignment

Proper alignment is important for optimum performance and maximum service life of the tire, related to the adjustment of the angles of the vehicle wheel to ensure that the wheels move relative to the geometric center line of the vehicle. Camber & Caster corners.

Poor alignment on the front wheels or rear wheels, improper braking or suspension operation, crown wheels and worn friction rings and many other mechanical problems can cause uneven wear and faster tread wear.

Passenger cars with an independent rear suspension system require special attention and should be properly checked.
It is important that every vehicle has its 4 wheels correctly aligned and squared to respond positively to the natural movement of the vehicle without causing damage to the tires, in particular car and driver fatigue.

Regularly check your tires because a sudden jerk, crushing, light pavement impact can damage your tires or twist the rim with little to no visible.

#ευθυγραμμιση #serviclima

Serviclima
Κριναγόρου 38 & Μάχης Αναλάτου 83, Νέος Κόσμος, Αθήνα, 117 45, Ελλάδα
tracker