Κριναγόρου 38 & Μάχης Αναλάτου 83, Νέος Κόσμος, Αθήνα, 117 45, Ελλάδα
Serviclima Profile Picture
media
tracker
Ηλεκτρονική Ζυγοστάθμιση ζαντών αυτοκινήτου

Κωδικός: S011205-003
Κατηγορία:

Η σωστή Ζυγοστάθμιση βοηθά στην αντιστάθμιση οποιασδήποτε ανισοκατανομής του βάρους των ελαστικών και του τροχού σε όλες τις ταχύτητες. Ένα ελαστικό που δεν είναι κατάλληλα ζυγοσταθμισμένο μπορεί σε υψηλές ταχύτητες να παράγει σοβαρούς κραδασμούς, τρέμουλο του τιμονιού και ανομοιόμορφη φθορά του πέλματος.

Balancing
Proper Balance helps compensate for any uneven distribution of weight of the tire and the wheel at all speeds. A tire that is not properly balanced can at high speeds generate severe vibrations, tremble of the steering wheel and uneven tread wear.

#ζυγοστάθμιση #serviclima

Serviclima
Κριναγόρου 38 & Μάχης Αναλάτου 83, Νέος Κόσμος, Αθήνα, 117 45, Ελλάδα
tracker