Ελαστικά Μήλιος
Μπολάτι, Ελλάδα
Στατική και Δυναμική Ζυγοστάθμιση  Ελαστικά Μήλιος
tracker
Στατική και Δυναμική Ζυγοστάθμιση
Κωδικός: S012939-002 Κατηγορία: Τοποθέτηση Ελαστικών-Ζυγοστάθμιση-Εναλλαγή Θέσης

Ένας τροχός αζυγοστάθμιστος (είτε στατικά, είτε δυναμικά) κάνει το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος να κινείται (εκτινάσσεται, τρέμει) από πλευρό σε πλευρό, ειδικά στις υψηλές ταχύτητες.

Για να κατανοήσουμε την έννοια της ζυγοστάθμισης, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε την έννοια της έλλειψης ισορροπίας ενός ελαστικού. Η σωστή ισορροπία ενός ελαστικού περιγράφει την ομοιόμορφη κατανομή της μάζας στο εσωτερικό του. Όταν το ελαστικό περιστρέφεται, τυχόν ασυμμετρίες της μάζας προκαλούν κλυδωνισμούς στον τροχό. Αυτοί οι κλυδωνισμοί μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές στην οδήγηση, που συνήθως γίνονται αντιληπτές σαν κατακόρυφες ή πλευρικές δονήσεις, ανάλογα με το είδος της ανισορροπίας που έχει ο τροχός. Πιo συγκεκριμένα, υπάρχουν 2 τύποι ανισορροπίας, η στατική ανισορροπία και η δυναμική ανισορροπία.

Στατική ανισορροπία: προκαλείται όταν υπάρχει ένα βαρύ ή ελαφρύ σημείο στο ελαστικό. Σε αυτή την περίπτωση η κύλιση του ελαστικού δεν είναι ομαλή και το ελαστικό μαζί με τον τροχό μπορεί να παρουσιάζουν μία κίνηση πάνω-κάτω.

Δυναμική ανισορροπία: συμβαίνει όταν υπάρχει άνισο βάρος σε μία ή και τις δύο πλευρές της κατά πλάτους κεντρικής γραμμής της διάταξης ελαστικού/ τροχού. Η δυναμική ανισορροπία μπορεί να προκαλέσει πλευρική ταλάντωση ή τρέμουλο του τροχού.

Τα μη ζυγοσταθμισμένα ελαστικά, με το τρέμουλο που προκαλούν, μπορεί να οδηγήσουν σε κόπωση του οδηγού αλλά και σε πρόωρη φθορά των ελαστικών και της ανάρτησης του αυτοκινήτου σας. Συνεπώς, η ζυγοστάθμιση των ελαστικών θα πρέπει να ελέγχεται με την πρώτη ένδειξη δονήσεων, ενώ τα ελαστικά θα πρέπει να ζυγοσταθμίζονται τόσο κατά την τοποθέτησή τους στους τροχούς για πρώτη φορά, όσο και όταν αλλάζονται ή επισκευάζονται οι ζάντες ή όταν γίνεται κυκλική εναλλαγή τους στα πλαίσια ενός service.

Για να ζυγοσταθμιστεί ο τροχός, ο τεχνικός τον τοποθετεί σε μηχάνημα ζυγοστάθμισης το οποίο τον περιστρέφει (προσωμοιώνοντας συνθήκες πραγματικής οδήγησης) προκειμένου να εντοπίσει τα βαρύτερα σημεία του. Έπειτα το μηχάνημα καθοδηγεί τον τεχνικό στα σημεία όπου πρέπει να τοποθετήσει αντίβαρο/α στην επιφάνεια της ζάντας για να αντισταθμίσει την όποια ανισορροπία βάρους.

#MiliosTyres #Μπολάτι #Κόρινθος

tracker