Κουμαντζιάς ΑΕ

Επίσημος Διανομέας Fiat & Fiat Professional. Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Mercedes-Benz, Jaguar, Fiat, Alfa-Romeo, Land Rover.

Expertise

Car Van / Pick-up

Services

Garage - Workshop

Maintenance Services

Full Car Service • Diesel Car Service • Full-Interim Car Service

Mechanical Services

Engine Repair-Replacement • Replace Timing Belt-Chain • Replace-Repair Fuel Pump • Repair-Cleaning Fuel System • Repair Differential Gear-Central Axle-Drive Shaft-Wheel Hub • Replace Clutch Kit-Flywheels • Gearbox Repair-Maintenance • Replace Drive Shafts - Joints - Ball Joints • Repair - Replace Engine Radiator

Vehicle Inspection - Diagnostic Services

Technical Inspection+MOT Preparation • Check Diagnostic Trouble Codes • Emissions Inspection Certificate

Steering System

Repair Power Steering • Repair Car Front Suspension System • Replace Rack-Pinion Unit+Bellow • Replace Outer-Inner Tie Rod End+Adjusting Sleeves • Replace Front - Rear Axle

Brake Repair and Maintenance

Repair Handbrake - Footbrake • Check - Repair Brake Hoses • Replace-Repair Brake Rotors-Drums-Pads • Replace Brake Pump-Master Cylinders-Wheel Cylinders • Replace - Repair Brake Drums - Calipers

Exhaust System - Emissions Repair

Replace-Repair Exhaust System-Catalytic Converter • Replace - Repair Catalytic Converter • Replace Intake - Exhaust Manifold - EGR Valves

Cooling - Heating & Electrical Repair

Electrical - Electronic Systems

Repair Ignition System • Replace Spark Plugs+Ignition Cables • Repair ECU-EMS • Replace Fuse Box • Repair-Replace Starter Motor-Alternator • Repair ABS-ESP • Repair-Replace Battery • Repair Multifunction Switches+Cruise Control • Repair Airbags • Repair Start-Stop System

Alarm Systems - Locks - Parktronic

Unlock Immobilizer-Repair Ignition Lock • Repair Window Motors • Repair Doors-Tailgate Lock Motors

Lights - Audio - Wirings

Install LED-Xenon Lights • Install Xenon Lights • Wiring Harness Repair

Automotive Gauges Repair

Repair Gauge Clusters-Instruments

Other Electrical Services

Repair Horn-Siren • Repair Wiper Motor

Climate - Air Conditioning - Heating Radiator

Air Conditioning Diagnosis+Repair • Replace A/C Compressor Oils • Replace A/C Cabin Air Filter • Repair Car Heating Radiator • Install A/C

Body Repair Shop - Paint & Windshields

Body Repair and Paint

Repair Collision Damages • Repair Dents-Scratches-PDR • Welding Plastic-Polyester Parts • Overall-Partial Painting

Tires - Wheels & Suspension Services

Tyres and Wheels Services

Install Tyres-Wheel Balancing-Rotate Tyres • Repair-Convert Wheel Rims • Wheel Balancing

Repair Suspension System - Shock Absorbers

Repair-Replace Car Shock Absorbers • Check & Repair Shock Absorbers (Suspension Tester)

Products

Vehicle Parts

Cooling - Heating - A/C

Engine Radiators-Intercoolers-Thermostats-Hoses • Water Pumps-Coolant Overflow Tanks+Components • Air Condition Control Units-Switches+Components • A/C Compressors-Condensers-Fans • Radiators-Heater Cores-Control Valves • A/C Evaporators-Receiver Driers-Accumulators • A/C Expansion Valves-Orifice Tubes-Hoses-Pipes

Engine Parts - Fuel System - Transmission

Fuel Pumps-Tanks+Components • 4WD Actuators+Components • Clutch Kits-Flywheels+Components • Transmission Shifters+Components • Differentials-Central Axle-Wheel Hub-Bearings • Automatic-Manual Gearboxes-Transmission Shifters+Components • Fuel Injectors-Common Rails-Pressure Regulators • Fuel Pressure Regulators & Components • Vacuum Pumps+Components • Carburetors-Throttle Bodies+Components • Engine Assemblies-Motor Mounts-Heads+Components • Valves-Pistons-Connecting Rods+Components • Camshafts-Crankshafts-Balance Shafts+Components • Cylinder Heads-Valve Covers+Components • Timing Belts-Chains-Tensioners-Dampers • Oil Pumps-Pans+Components • Turbochargers-Superchargers+Components

Oils - Filters - Lubricants - Chemicals

Car Engine Oils • Air Filters-Performance Air Filters+Boxes

Electrical - Electronic Parts

Vehicle Batteries+Cable Connectors • Starters-Alternators-Ignition Distributor-Coils • Ignition Distributor - Coils & Components • Spark Plugs-Wires-Glow Plugs • Ignition Lock Cylinders-Sensors-Switches • Cruise Control+Components • Air Bag Parts+Components • Window Defrosters-Defoggers+Components • Window Motors-Switches+Components • Doors-Tailgate Switches-Lock Motors+Components • Instrument Clusters-Automotive Gauges • Horns-Sirens+Components • Power-Heated Seat Switches+Components • Power Sunroof+Convertible Top Components • Light Switches-Multifunction Switches+Control Modules • Power Side Mirror Switches+Relays • Wiper Motors+Washer Components • Replacement Bulbs-Fuses+Components • ABS-ESP Parts+Components • Car-Motorcycle Sensors

Exhaust Systems Parts

Car Exhausts+Components • Intake Manifolds-Valves+Components

Steering Parts - Suspension - Brakes

Control Arms-Ball Joints-Sway Bars-Bushings-Strut Towers • Car Shock Absorbers-Coil Springs+Mounts • Brake Rotors-Pads-Drums-Calipers • Brake Master Cylinders-Wheel Cylinders+Brake Boosters • Rack and Pinion-Boots-Links-Tie Rods

Body Parts

Trunk Lids-Tailgates-Hinges-Locks+Shocks • Dash Panels-Center Consoles-Armrests+Interior Parts • Fenders-Inner Fenders+Components • Quarter-Rocker Panels-Floor Pans • Door Shells-Panels-Hinges-Handles+Components • Windshields-Glasses+Components • Roofs-Convertible Tops+Motors • Grilles Assemblies-Frames-Shells-Emblems • Headlights-Tail-Signal Lights+Components • Hood Panels-Hinges-Shocks+Components • Chassis Frames-Body Tubs-Pillars-Firewalls • Bumpers-Reinforcements-Header Panels

Location

Greece Directions

Open hours

Mon: 09:00-20:00
Tue: 09:00-20:00
Wed: 09:00-20:00
Thu: 09:00-20:00
Fri: 09:00-20:00
Sat: 09:00-14:00

Social links

Time for travel!Ενημέρωση. Θα παραμείνουμε κλειστά τις παρακάτω

Time for travel! Ενημέρωση. Θα παραμείνουμε κλειστά τις παρακάτω ημερομηνίες: Σαβ. 27 Ιουλίου Σαβ. 3 Αυγούστου Σαβ. 10 Αυγούστου Παρ.…
Read more

tracker
✔Θέλετε να κάνετε service το Fiat σας;✔Δεν έχετε έρθει στο

✔Θέλετε να κάνετε service το Fiat σας; ✔Δεν έχετε έρθει στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο FIAT Koumantzias; ✔Ελάτε στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο…
Read more

tracker
ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ FCA Η ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ FCA Η ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε το πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επισήμων Διανομέων της Fiat Chrysler Automobiles για την περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).…
Read more

tracker
tracker