drivaro blog
Όροι Διαγωνισμού 2/2. 7. Αν η επικοινωνία με κάποιον από τους
tracker

Όροι Διαγωνισμού 2/2.

7. Αν η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές δεν καταστεί δυνατή εντός ευλόγου χρόνου, και σε κάθε περίπτωση πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του ονομάτος του (1) νικητή στην Ιστοσελίδα drivaro.com ή στην αντίστοιχη σελίδα του στο facebook, θα καλείται να παραλάβει το δώρο ο συμμετέχων που συγκέντρωσε τα αμέσως λιγότερα ‘Μου αρέσει’. Επιπλέον, αν ο νικητής δεν προσέλθει για την παραλαβή του επάθλου για οποιοδήποτε λόγο εντός του ευλόγου χρόνου που θα ορίζεται από το drivaro , ήτοι έως τις 31/09/2018, το δικαίωμα του στο Έπαθλο, εφόσον δεν τηρούνται τα αναφερόμενα στο παρόν, απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του drivaro. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και εφόσον το Δώρο δεν έχει παραληφθεί από τον Νικητή ή τον Επιλαχόντα αυτού έως τότε, το drivaro δύναται να διαθέσει αυτό κατά την απόλυτη κρίση του, απαλλασσόμενο από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Νικητή ή των Επιλαχόντων αυτού, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί.

8. Το βραβείο-δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η αξία του επάθλου δεν μπορεί να υπερβαίνει την συνολική αξία των 500€ και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Συμμετεχών θα κληθεί να πληρώσει την όποια διαφορά προκύπτει.

9. Το drivaro δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά την δήλωση συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού ή του λογισμικού του είτε σε οποιοδήποτε άλλο γεγονός ανωτέρας βίας, ο δηλών δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την δήλωση συμμετοχής και η συμμετοχή του δεν ληφθεί υπόψη για τον διαγωνισμό. Περαιτέρω, το drivaro δεν φέρει καμία ευθύνη αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών του αυτών.

10.Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής και όχι μόνο λόγους:
α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις.
β. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας του drivaro με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 7 του παρόντος.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος κατά την σειρά συγκέντρωσης ‘Μου αρέσει’.

11. Μετά την πάροδο της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και την απονομή του Επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του drivaro έναντι των συμμετεχόντων και/ή των νικητών παύει.

12. Το drivaro διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών και των Επιλαχόντων αυτών και να αναρτήσει φωτογραφίες αυτών στην ιστοσελίδα της drivaro.com και στην σελίδα του στο Facebook καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

13. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από το drivaro για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο συμμετέχων δεν επιθυμεί στο μέλλον την εξακολούθηση της τήρησης των προσωπικών του στοιχείων από το drivaro, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο contact@drivaro.com

14. Επιπλέον, η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για τη διαβίβαση των στοιχείων του από το drivaro σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Βάσει της διαβίβασης αυτής, κάθε Συμμετέχων ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και συναινεί όπως εκπρόσωπος του drivaro επικοινωνήσει μαζί του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, αποκλειστικά και μόνο για να τον ενημερώσει για την διαδικασία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.

15. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων καθώς και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας του drivaro.

16. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την επιτροπή της αποκλειστικής επιλογή του διοργανωτή.

tracker