Δωδεκανήσου 97, Περιστέρι, Ελλάδα
Chalkias Car Design Profile Picture
media
tracker
35.00
Nanolex WashCoat

Nanolex Κωδικός: P016822-028
Κατηγορία:
Κατάσταση: Aftermarket προϊόν

:
:

Nanolex WashCoat is a very quick and effective way to protect and maintain exterior automotive surfaces.
WashCoat is applied onto the car after washing, when the car is still wet. It forms a chemical bond with the paint and previously applied protective layers, and refreshes them. The gloss level of the paint and water beading properties are highly increased after a treatment with WashCoat. Your car will also stay cleaner for longer, and be easier to wash with the increased protection.

WashCoat can be applied by using a foam lance or a pump sprayer.

This product was developed, tested and produced in Germany.

Chalkias Car Design
Δωδεκανήσου 97, Περιστέρι, Ελλάδα
tracker