Αγροδυναμική
Καρπερό, Ελλάδα
Ευθυγράμμιση τροχών  Αγροδυναμική
tracker
Ευθυγράμμιση τροχών
Κωδικός: S016834-001 Κατηγορία: Ευθυγράμμιση Τροχών

Η ευθυγράμμιση σχετίζεται με τη ρύθμιση των γωνιών των τροχών του οχήματος, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι τροχοί κινούνται σε σχέση με την γεωμετρική κεντρική γραμμή του οχήματος. Κάθε τροχός έχει το δικό του σύνολο στοιχείων δυναμικής (κάμπερ, κάστερ- θετική/αρνητική γωνία κλίσης σε κάθετο και οριζόντιο άξονα- και κλίση δεξιά αριστερά σε οριζόντιο άξονα ), αριθμοί που προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή του εκάστοτε αυτοκινήτου.

Είναι σημαντικό κάθε όχημα να έχει και τους 4 τροχούς του σωστά ευθυγραμμισμένους. Οι τροχοί που δεν είναι ευθυγραμμισμένοι θα ανταποκριθούν αρνητικά στην φυσική κίνηση του αυτοκινήτου προκαλώντας φθορές στο αυτοκίνητο και κούραση στον οδηγό.

Τα πιο κοινά συμπτώματα που παρουσιάζει ένα όχημα το οποίο δεν είναι ευθυγραμμισμένο περιλαμβάνουν:
- ανομοιόμορφη ή γρήγορη φθορά των ελαστικών (λόγω του γεγονότος ότι οι τροχοί πατάνε περισσότερο με το μέσα ή έξω χείλος του ελαστικού) και
- απόκλιση του οχήματος από την ευθεία πορεία του, παρά το γεγονός ότι το τιμόνι του "δείχνει" την ευθεία πορεία.

Όταν διαπιστώσετε τέτοιου είδους συμπτώματα στο αυτοκίνητο σας, το πιθανότερο είναι οι τροχοί σας να μην είναι ευθυγραμμισμένοι σωστά. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν καλό να μας επισκεφθείτε για μια ευθυγράμμιση 4 τροχών. Επίσης, ευθυγράμμιση μπορεί να απαιτηθεί όταν γίνει αλλαγή των αμορτισέρ του οχήματος, καθώς και μετά από εργασίες στο σύστημα διεύθυνσης του αυτοκινήτου.

Για την πραγματοποίηση της ευθυγράμμισης, ο τεχνικός πραγματοποιεί έναν αρχικό έλεγχο του οχήματος σε ένα μηχάνημα ευθυγράμμισης, μετράει τις υπάρχουσες ρυθμίσεις του κάθε τροχού και «διορθώνει» τις ρυθμίσεις αυτές βάσει των πρότυπων τιμών που δίνει ο κατασκευαστής.

#Αγροδυναμική

tracker